TCB 12

مشخصات محصول :

  • به طور کامل غبارسطوح را می زداید
  • عمل تمیزکاری بسیار آسانتر می گرداند
  • موجب تغییری در خفاظت سختی سطح نمیشود
  • کاربردی سریع و آسان دارد
  • نتیجه ای یکدست بعد از اتمام کار نشان می دهد
  • سطوح متخلخل را به خوبی  آب بندی می کند
  • سطح کار را در رفت و آمد بالا مقاوم می سازد
  • حلال این محصول آب می باشد
  • تهی از مواد واکسی
  • بدون ایجاد اسیبی در زمان هم پوشانی

موارد مصرف:

از این محصول هم می توان برای سطوحی که در داخل و هم سطوحی در خارج استفاده کرد.

این محصول مناسب استفاده برای: کوارتز رزین آگلومرایت، گرانیت، سرامیک پروسلین کاملا صیقلی، سرامیک لعابدار صیقلی، می باشد.

این محصول مناسب برای تمامی مواد سیلیس دار که هنگام استفاده یا رفت وآمد درخشش خود را از دست می دهند می باشد.