LEVIGHETOR 645

توضیحات محصول:

این ماشین مناسب برای ساب و پرداخت محیط های متوسط- بزرگ  مانند آپارتمان ها و فضاهای داخلی تجاری است. ازین ماشین همچنین برای آماده سازی کفها و سطوح صنعتی و ساختمانی، حذف رسوبات، رزین و چسبها نیز استفاده می شود. چرخ های 360 درجه این ماشین این قابلیت را ایجاد میکند که لویگیتور 645 بتواند در محیط های کوچک و بزرگ به آسانی حرکت کند.