Hercules 750

مشخصات محصول:

اولین ماشین ساب و پرداخت در دنیا که با سیستم خلاقانه DCS شروع به کار کرد. در این سیستم هر کدام از محورها در یک جهت و مجموعه محورها همزمان در جهت مخالف در حال چرخش و سایش هستند. این فرایند بهترین هم سطح سازی را در سطوح سنگی و بتنی به ارمغان می آورد که اصطلاحا به آن حرکت سیاره ای گفته می شود.