Hercules 601

مشخصات محصول:

یکی از بهترین سری های هرکولس است که فرایند ساب و پرداخت سطوح سنگی و غیر سنگی مانند موزاییک و بتن را به آسانی انجام می دهد. این ماشین نیز به سیستم چرخش 2 جهته یا DCS مجهز است که بهترین عملکرد را در رسوب زدایی و مسطح کردن سطوح دارد. هرکولس 601 در 4 مدل دور ثابت و دور متغیر و با قدرت موتور 4 تا 7 اسب موجود می باشد.