CONCRETE HARDENER

مشخصات محصول :

 • محافظت از مواد در برابر ورود رطوبت
 • جلوگیری از ایجاد نمک و شوره زنی
 • محصولی بر پایه آب
 • سازگاربا محیط زیست
 • تهی از هرگونه مواد o.c
 • مناسب برای سطوح در تماس با مواد غذایی
 • مانع از ایجاد هرگونه تغییر در ظاهر اصلی سطح
 • مانع از ایجاد غشاء
 • دارای ظرفیت بسیار بالا برای نفوذ کردن در زیر کف
 • محافظ پایدار
 • باعث سهولت ازبین بردن دوغاب و تمیزکننده ی بعد از نصب
 • مانع از ایجاد هرگونه تغییری در تنفس
 • تسریع کننده و آسان کننده پروسه پولیش زنی

موارد مصرف:

 • این محصول را می توان در هر دو سطح داخلی و خارجی استفاده کرد
 • مناسب برای استفاده بر اگلومراسیمان و بتن