برخی پروژه های انجام شده

 

پروژه بوتیک ملل مال - فرشته

محل اجرا : تهران

پروژه سام‌ سنتر - فرشته

محل اجرا : تهران

پروژه دپارتمان روشا - عمار

محل اجرا : تهران

پروژه مجتمع مدرن الهیه

محل اجرا : تهران

پروژه چناران پارک

محل اجرا : تهران

پروژه برج میلاد

محل اجرا : تهران